Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o składaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego w 2022 roku

Do 13 grudnia 2022 r. można składać wniosek o zakup 1,5 tony węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych, które:

 • spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie kupiły wcześniej węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.

UWAGA! Wnioski o kolejne 1,5 tony będziemy przyjmować po 1 stycznia 2023 r.

Jak będzie wyglądać procedura zakupu węgla?

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów przez Urząd Miejski.
 3. Wydanie przez Burmistrza Namysłowa zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć osoba fizyczna mieszkająca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla. Osoba ta musi być uprawniona do otrzymania dodatku węglowego i musi oświadczyć, że nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 tys. zł, w ilości co najmniej 1,5 tony.

Jak i gdzie pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów:

 • w punkcie informacyjnym, budynek A,
 • na II piętrze w budynku B.

Jak i gdzie dostarczyć wypełniony wniosek?

Wniosek należy:

 • uzupełnić i złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w pokoju nr 14, budynek B, II piętro,
  lub
 • przesłać poprzez ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Namysłowie - za ważne uznaje się wnioski przesłane dokumentem podpisanym elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Kiedy wydane zostanie zaświadczenie?

Zaświadczenia będą wydawane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia?

Za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty.

Czy można dokonać zakupu węgla w gminie sąsiedniej?

Nie można dokonać zakupu węgla w gminie sąsiedniej, należy zakupić go we wskazanym przez Urząd Miejski punkcie/składzie.


Szanowni mieszkańcy,
umożliwiamy również składanie wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez internet. Wniosek jest dostępny na stronie portalu namyslow.miasto.plus lub bezpośrednio na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.