Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2023 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 777/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 778/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie lokalnego programu osłonowego „SOS dla seniora” na rok 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 779/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 780/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 781/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 782/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 783/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 15/VIII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 784/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/349/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 785/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 786/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 787/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 788/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  zajęcia stanowiska dotyczącego Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. Z.o.o.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 789/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 790/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt Uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 791/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  nadania nazwy skweru
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 792/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Baldwinowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 793/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Barzyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 794/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 795/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 796/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 797/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 798/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Igłowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 799/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 800/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Sołectwa Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 801/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamienna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 802/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 803/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 804/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Książęca
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 805/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligotka
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 806/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączany
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 807/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 808/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mikowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 809/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Minkowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 810/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwki
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 811/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Smarchowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 812/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Folwark | Uchwała
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 813/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 814/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice Namysłowskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 815/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przeczów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 816/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rychnów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 817/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 818/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Śląskie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 819/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smarchowice Wielkie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 820/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 821/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 822/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziemiełowice
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 823/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żaba
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 824/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 825/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 826/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 827/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 828/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Namysłów zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 829/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 830/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyna na lata 2023 – 2029
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 831/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 832/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 833/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie imienia św. Jana Pawła II
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2023 rok
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Namysłów
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 objętych opieką Prywatnego Żłobka „Pluszakowo” w Namysłowie
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców Ligotki o ustalenie przyczyn zalania wodą uprawy kukurydzy na działce rolnej w Ligotce
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Namysłów w 2023 roku
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brzezinka
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łączany
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Smarchowice
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036
  Projekt Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  Projekt Uchwały