Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - obwody głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 z póź.zm. ), w związku z uchwałami: Nr XXXV/270/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 maja 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów i Nr XXXVII/286/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 września 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów podaje się do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia :
wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu Namysłowskiego i Sejmiku Województwa Opolskiego, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
 
 
Pełna treść obwieszczenia znajduje sie w załączonym poniżel pliku.
PDFOBWIESZCZENIE.pdf
Metryczka
  • opublikowano:
    05-10-2006 15:06
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3324
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu