Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2010 roku

W dniu 13 listopada 2009 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 513/V/09 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą kwoty długu publicznego i informacją o stanie mienia komunalnego.

W dniu 10 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XXXIII/319/09 uchwaliła budżet gminy
na 2010 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 62 166 339 zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 66 921 914 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 4 755 575 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwała budżetowa wraz z załącznikami
 • Uchwała nr 519/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2010 r.
 • Uchwała nr 520/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Namysłów w 2010 r.
 • Uchwała nr 521/2009 z dnia 9 grudnia 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Namysłów
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2010 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2010 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za IV kwartał 2010 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2010 rok
 • Uchwała Nr 62/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  16 kwietnia 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 58/VI/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
 • Uchwała Nr 197/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2010 r.
 • Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku oraz zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
 • Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
 • Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowychjednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku