Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Namysłów w 2011 roku

W dniu 15 listopada 2010 roku Burmistrz Namysłowa przedstawił Zarządzeniem Nr 672/V/10 Radzie Miejskiej w Namysłowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu - celem zaopiniowania - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

W dniu 1 lutego 2011 roku Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr IV/25/11 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową oraz Uchwałą Nr IV/26/11 uchwaliła budżet gminy na 2011 rok.

Dochody budżetu Gminy Namysłów ustalono na poziomie 73 507 408 zł, natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 77 456 161 zł. Deficyt budżetu Gminy Namysłów zaplanowano na poziomie 3 948 753 zł.

Dokumenty do pobrania:

 • Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku
 • Zarządzenie Nr 242/VI/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
 • Uchwała Nr 186/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  16 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2011 r.
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za I kwartał 2011 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za II kwartał 2011 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za III kwartał 2011 roku
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2011 rok
 • Uchwała nr 137/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  7 marca 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Namysłów na 2011 r.
 • Zarządzeniem Nr 672/V/10 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
 • Uchwała nr 449/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
 • 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Namysłów
 • Uchwała nr 448/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2011 r.
 • Uchwała nr 447/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów na 2011 r.
 • Uchwała Nr 500/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia
  30 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów za
  I półrocze 2011 r.
 • Rb-27S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 r.
 • Rb-28S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (zbiorczo) za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 r.
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.
 • Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-28S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
 • Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku