Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2021 poz. 888 ze zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz.U.2020, poz.1893) reguluje sprawy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można bezpiecznie i zgodnie z prawem oddać do:

 1. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. Do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddać bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegóły dotyczące działania PSZOK znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Punktów sprzedaży:
  1. wymiana urządzania na nowe:
   • dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
   • dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego żaden z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bezpłatnie w jednostce handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży (w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych lub w jej bezpośredniej bliskości bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 3. Punktów serwisowych:
  Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać bezpłatnie do punktu serwisowego w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
  Należy pamiętać, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020, poz. 1893) niedozwolone jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, za który uważa się zużyty sprzęt pozbawiony części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, za wyjątkiem:
  1. jednostek handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzących zakład przetwarzania;
  3. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  4. prowadzących Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Z powyższego wynika, że nie zostaną od Państwa przyjęte niekompletne zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, poza wskazanymi powyżej wyjątkami.