Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7610-19/07 - SGK PROJEKT (stacja bazowa) - zawiadomienie

Namysłów,  17.07. 2007 r.

GK.IV.7610-19/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, ze zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.06.2007r., (uzupełniony pismem  z dnia 05.07.2007r.) SGK PROJEKT, ul. Białowieska 2 z siedzibą we Wrocławiu, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Namysłów-Tesco”,
Nr 8935/7849, ul. Stawowa 1 w Namysłowie

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu jest obligatoryjne. 
Równocześnie informuję o prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, przy  ul. Dubois 3 w budynku B pok nr 19 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska.

Otrzymują:

  1. Wasylów Iwona, ul. Stawowa 1/1, 46-100 Namysłów
  2. Domagała Janina, ul. Stawowa 1/4, 46-100 Namysłów
  3. Tułacz Anna i Zenon, ul. Stawowa 1/2, 46-100 Namysłów
  4. Kilan Zenon i Stanisława, ul. Stawowa 1/3, 46-100 Namysłów
  5. Polskie Koleje Państwowe Spólka akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa
  6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Opole, ul. Niedziałkowskiego 6, Opole
  7. Sawicki Bogdan, ul. Witosa 4, 46-100 Namysłów

Do wiadomości:

  1. SGK PROJEKT, ul. Białowieska 2, 54-232 Wrocław
  2. Polska  Telefonia Komórkowa „Centertel” Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a, 02-222 Warszawa
  3. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Stawowa 1, 46-100 NamysłowPodmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namnysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2007-07-17