Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/8-1/09 - Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa - działka nr 124-3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie

GK.IV.7624/8-1/09

Namysłów, 22.05.2009 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 33 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227).

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.04.2009 r. /bez numeru/ Firmy Usługowo-Handlowej "PLUM" Turbakiewicz Ewelina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" działka nr 124/3, ul. Grunwaldzka 16A w Namysłowie.
Rodzaj przedsięwzięcia:
Zaadaptowanie istniejącego już budynku magazynowego znajdującego się w  Namysłowie, przy ul. Grunwaldzkiej 16A, nr działki 124/3, na działalność usługową w postaci trzystanowiskowej myjni samochodowej. Przedsięwzięcie częściowo dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej z programu "Regionalny Program operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013".

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć zgodnych z  Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 85/337/EWG (Załącznik II, pkt 10 b).

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Namysłowskim.

Związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku B, Urzędu Miejskiego w Namysłowie przy  ul. Dubois 3, pok nr 17 / Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Otrzymują:

 1. Wojewódzki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Opolu 
  ul. Katowicka 55
  45- 061 Opole
 2. Powiat Namysłowski
  Plac Wolności 12 A
  46-100 Namysłów
 3. Janki Bogdan, Irena i Zygmunt
  ul. Grunwaldzka 18
  Namysłów
 4. Romańczyk Jerzy i Krystyna
  ul. Grunwaldzka 20
  Namysłów
 5. Szmigiel Magda
  ul. Grunwaldzka 22
  Namysłów
 6. Sawaryn Grzegorz
  ul. Żwirki i Wigury 25
  Namysłów
 7. Mieszkańcy gminy Namysłów - tablica ogłoszeń + informacja w internecie /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji
 8. a/a LM
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lucyna Medyk
Data wytworzenia: 2009-05-22