Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.IV.7624/8/09/10/11 - Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa

GK.IV.7624/8/09/10/11 Namysłów, dn. 03.02.2011 r.

Informacja

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Urząd Miejski w Namysłowie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ręczna trzystanowiskowa myjnia samochodowa" w Namysłowie, inwestor: firma Usługowo - Handlową  "PLUM" Ewelina Turbakiewicz, ul. Grunwaldzka 16 A, 46-100 Namysłów.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pokój nr 17, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Czuczwara
Data wytworzenia: 2011-02-03
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-04