Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2013 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.1.2013 Rozbudowa stawu rybnego karpiowego Zawiadomienie z dn. 14-01-2013 r.
Pismo z dn. 14-01-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 13-02-2013 r.
Decyzja z dn. 27-02-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 27-02-2013 r.
GK.6220.2.2013 Budowa budynku usługowego, w którym prowadzona będzie diagnostyka komputerowa oraz naprawa klimatyzacji Zawiadomienie z dn. 21-02-2013 r.
Pismo z dn. 21-02-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 18-04-2013 r.
Decyzja z dn. 14-05-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 14-05-2013 r.
GK.6220.4.2013 Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punkt zbiórki złomu Zawiadomienie z dn. 27-02-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 27-02-2013 r.
Pismo z dn. 27-02-2013 r.
Pismo z dn. 12-04-2013 r.
Pismo z dn. 07-05-2013 r.
Postanowienie z dn. 16-08-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 16-08-2013 r.
GK.6220.5.2013 Podłączenie do eksploatacji studni 1Zbis na ujęcie wody podziemnej w Namysłowie dla Browaru Namysłów Sp. z o. o. Zawiadomienie z dn. 24-04-2013 r.
Pismo z dn. 24-04-2013 r.
Postanowienie z dn. 25-06-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 25-06-2013 r.
Pismo z dn. 25-06-2013 r.
Decyzja z dn. 16-07-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 16-07-2013 r.
GK.6220.8.2013 Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów Zawiadomienie z dn. 28-05-2013 r.
Pismo z dn. 28-05-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 24-07-2013 r.
Postanowienie z dn. 05-08-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 05-08-2013 r.
Decyzja z dn. 06-08-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 06-08-2013 r.
GK.6220.10.2013 Budowa trzech zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6400 litrów wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności do 200 kg/h i przyłączem do przejezdnej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Przeczów dz. nr 15/13, Gmina Namysłów Zawiadomienie z dn. 01-08-2013 r.
Pismo z dn. 01-08-2013 r.
Postanowienie z dn. 22-08-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 22-08-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 22-08-2013 r.
Decyzja z dn. 04-09-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 04-09-2013 r.
Postanowienie z dn. 19-11-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 19-11-2013 r.
GK.6220.11.2013 Montaż zbiornika magazynowego na gaz CO2, wraz z płytą fundamentową Zawiadomienie z dn. 28-08-2013 r.
Pismo z dn. 28-08-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 23-09-2013 r.
Decyzja z dn. 07-10-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 07-10-2013 r.
GK.6220.12.2013 Montaż 3 zbiorników magazynowych na zboże z koszem rozładunkowym oraz wymiana wagi samochodowej Zawiadomienie z dn. 29-08-2013 r.
Pismo z dn. 29-08-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 23-09-2013 r.
Decyzja z dn. 07-10-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 07-10-2013 r.
GK.6220.13.2013 Modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” Zawiadomienie z dn. 16-08-2013 r.
Pismo z dn. 16-08-2013 r.
Postanowienie z dn. 07-11-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 07-11-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 07-11-2013 r.
Decyzja z dn. 25-11-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 25-11-2013 r.
GK.6220.16.2013 Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85 + 775 w m. Kamienna Zawiadomienie z dn. 11-09-2013 r.
Pismo z dn. 11-09-2013 r.
Postanowienie z dn. 21-10-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 21-10-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 21-10-2013 r.
Decyzja z dn. 04-11-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 04-11-2013 r.
Postanowienie z dn. 12-11-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 12-11-2013 r.
GK.6220.17.2013 Przetwarzanie popiołu lotnego w procesie produkcji betonu Zawiadomienie z dn. 16-09-2013 r.
Pismo z dn. 16-09-2013 r.
Decyzja z dn. 04-10-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 07-10-2013 r.
GK.6220.18.2013 Budowa dwóch sztuk wiatrołapów przy hali A1 Zawiadomienie z dn. 26-09-2013 r.
Pismo z dn. 26-09-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 31-10-2013 r.
Decyzja z dn. 20-11-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 20-11-2013 r.
GK.6220.19.2013 Budowa wiatrołapu przy hali A6-1 Zawiadomienie z dn. 26-09-2013 r.
Pismo z dn. 26-09-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 31-10-2013 r.
Decyzja z dn. 19-11-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 19-11-2013 r.
GK.6220.20.2013 Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej Zawiadomienie z dn. 12-12-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 12-12-2013 r.
Pismo z dn. 12-12-2013 r.
GK.6220.4.2012 Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy Postanowienie z dn. 15-01-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 15-01-2013 r.
Postanowienie z dn. 31-01-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 31-01-2013 r.
Postanowienie z dn. 11-03-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 11-03-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 11-03-2013 r.
Pismo z dn. 11-03-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 09-07-2013 r.
Pismo z dn. 05-08-2013 r.
Decyzja z dn. 16-08-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 16-08-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 12-09-2013 r.
GK.6220.6.2012 Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze "Oleśnica" - zmiana koncesji 37/2011/p Pismo z dn. 20-02-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 09-10-2013 r.
Pismo z dn. 22-10-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 18-12-2013 r.
GK.6220.21.2012 Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" Obwieszczenie z dn. 24-06-2013 r.
Decyzja z dn. 02-07-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 02-07-2013 r.
GK.6220.22.2012 Punkt zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i AGD Postanowienie z dn. 24-04-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 24-04-2013 r.
GK.6220.25.2012 Budowa stawu rybnego karpiowego Obwieszczenie z dn. 14-03-2013 r.
Decyzja z dn. 28-03-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 28-03-2013 r.
Postanowienie z dn. 06-05-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 06-05-2013 r.
GK.6220.28.2012 Przebudowa, rozbudowa z nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku usługowym oraz zagospodarowanie przyległego terenu na kompleks sportowo - rekreacyjno - hotelarski Pismo z dn. 11-02-2013 r.
Postanowienie z dn. 25-03-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 25-03-2013 r.
Postanowienie z dn. 29-04-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 29-04-2013 r.
GK.6220.30.2012 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu odpadów - złomu Postanowienie z dn. 07-01-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 07-01-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 07-01-2013 r.
Decyzja z dn. 25-01-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 25-01-2013 r.
GK.6220.31.2012 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu odpadów - złomu Postanowienie z dn. 16-01-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 16-01-2013 r.
Zawiadomienie z dn. 16-01-2013 r.
Decyzja z dn. 01-03-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 01-03-2013 r.
GK.6220.32.2012 Budowa farmy wiatrowej o mocy do 45,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Namysłów Pismo z dn. 22-01-2013 r.
Postanowienie z dn. 04-03-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 04-03-2013 r.
Postanowienie z dn. 25-03-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 25-03-2013 r.
GK.6220.33.2012 Budowa parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 100 MW Postanowienie z dn. 12-02-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 12-02-2013 r.
Postanowienie z dn. 26-02-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 26-02-2013 r.
GK.6220.34.2012 E-Kultura w Namysłowie - Wirtualna Izba Regionalna Zawiadomienie z dn. 16-01-2013 r.
Decyzja z dn. 25-01-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 25-01-2013 r.
GK.6220.35.2012 Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem, na terenie Namysłowa, ulice: Lipowa wraz z sięgaczem, Podleśna, Wierzbowa, Świerkowa, Dębowa, Klonowa, Sosnowa, Kasztanowa, Modrzewiowa, ulica bez nazwy Postanowienie z dn. 04-02-2013 r.
Obwieszczenie z dn. 04-02-2013 r.
Pismo z dn. 04-02-2013 r.
Decyzja z dn. 22-02-2013 r.
Ogłoszenie z dn. 22-02-2013 r.