Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje w 2014 roku

Znak pisma Tytuł Dokumenty do pobrania
GK.6220.3.2014 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice - Głuszyna Pismo z dn. 11-04-2014 r.
Pismo z dn. 24-04-2014 r.
Postanowienie z dn. 03-06-2014 r.
Obwieszczenie 1 z dn. 03-06-2014 r.
Obwieszczenie 2 z dn. 03-06-2014 r.
Decyzja z dn. 23-06-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 23-06-2014 r.
GK.6220.4.2014 Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Zawiadomienie z dn. 28-04-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 28-04-2014 r.
Pismo z dn. 28-04-2014 r.
Pismo z dn. 08-07-2014 r.
Pismo z dn. 19-08-2014 r.
Decyzja z dn. 08-09-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 08-09-2014 r.
GK.6220.5.2014 Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim: przebudowa – modernizacja kanalizacji sanitarnej w Namysłowie Zawiadomienie z dn. 24-04-2014 r.
Pismo z dn. 24-04-2014 r.
Postanowienie z dn. 21-05-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 21-05-2014 r.
Pismo z dn. 21-05-2014 r.
Decyzja z dn. 03-06-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 03-06-2014 r.
GK.6220.6.2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. Fredry, Leśmiana i Morsztyna Zawiadomienie z dn. 20-05-2014 r.
Pismo z dn. 20-05-2014 r.
Pismo z dn. 08-07-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 21-08-2014 r.
Postanowienie z dn 21-08-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 21-08-2014 r.
Decyzja z dn. 12-09-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 12-09-2014 r.
GK.6220.7.2014 Podłączenie do eksploatacji studni nr 5z na ujęcie wody podziemnej w Namysłowie dla Browaru Namysłów Zawiadomienie z dn. 13-06-2014 r.
Pismo z dn. 13-06-2014 r.
Postanowienie z dn. 16-07-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 16-07-2014 r.
Pismo z dn. 16-07-2014 r.
Decyzja z dn. 30-07-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 30-07-2014 r.
GK.6220.8.2014 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i infrastrukturą techniczną w zakresie ulic Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i bez nazwy łączącej ulice Modrzewiową z Wierzbowa i Grunwaldzką Zawiadomienie z dn. 01-08-2014 r.
Pismo z dn. 01-08-2014 r.
Postanowienie z dn. 04-09-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 04-09-2014 r.
Pismo z dn. 04-09-2014 r.
Decyzja z dn. 22-09-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 22-09-2014 r.
GK.6220.9.2014 Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85 + 775 w m. Kamienna Zawiadomienie z dn. 19-08-2014 r.
Pismo z dn. 19-08-2014 r.
Postanowienie z dn. 15-09-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 15-09-2014 r.
Pismo z dn. 15-09-2014 r.
Decyzja z dn. 06-10-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 06-10-2014 r.
GK.6220.12.2014 Przebudowa drogi powiatowej DP 1102 O Namysłów, ul. Braterska Zawiadomienie z dn. 17-09-2014 r.
Pismo z dn. 17-09-2014 r.
Postanowienie z dn. 22-10-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 22-10-2014 r.
Pismo z dn. 22-10-2014 r.
Decyzja z dn. 05-11-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 05-11-2014 r.
GK.6220.13.2014 Przebudowa budynku pieczarkarni na malarnię proszkową Zawiadomienie z dn. 08-10-2014 r.
Pismo z dn. 08-10-2014 r.
Zawiadomienie z dn. 08-12-2014 r.
GK.6220.14.2014 Skup metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych odpadów Postanowienie z dn. 24-11-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 24-11-2014 r.
Zawiadomienie z dn. 24-11-2014 r.
Decyzja z dn. 04-12-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 04-12-2014 r.
GK.6220.15.2014 Zmiana sposobu użytkowania placu magazynowego na plac magazynowania złomu (punkt zbierania złomu) Zawiadomienie z dn. 20-11-2014 r.
Pismo z dn. 20-11-2014 r.
GK.6220.16.2013 Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu nad nieczynną linią kolejową PKP i budowy nowego obiektu inżynieryjnego w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 85 + 775 w m. Kamienna Decyzja z dn. 21-07-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 21-07-2014 r.
GK.6220.17.2014 Uzyskanie nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów Zawiadomienie z dn. 19-12-2014 r.
Pismo z dn. 19-12-2014 r.
GK.6220.20.2013 Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" zlokalizowana na działce nr 71/7 obręb Kamienna Obwieszczenie z dn. 28-01-2014 r.
Decyzja z dn. 05-02-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 05-02-2014 r.
GK.6220.23.2013 Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, na działce nr 148/8 Obwieszczenie z dn. 11-04-2014 r.
GK.6220.25.2013 Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy w Namysłowie, ul. Grunwaldzka 37, na działce nr 148/8 Pismo z dn. 14-04-2014 r.
Obwieszczenie z dn. 04-06-2014 r.
Pismo z dn. 23-06-2014 r.
Pismo z dn. 04-07-2014 r.
Decyzja z dn. 17-07-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 17-07-2014 r.
Zawiadomienie z dn. 29-07-2014 r.
Pismo z dn. 01-08-2014 r.
GK.6220.6.2012 Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica” – zmiana koncesji nr 37/2011/p Obwieszczenie z dn. 10-02-2014 r.
Pismo z dnia 11-04-2014 r.
Decyzja z dn. 12-05-2014 r.
Ogłoszenie z dn. 12-05-2014 r.
Zawiadomienie z dn. 09-06-2014 r.
Obwieszczenie SKO z dn. 07-11-2016
GK.6220.21.2012 Stacja demontażu pojazdów "SZAJAWA" w Kamiennej Postanowienie z dn. 25-09-2014 r.