Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2010 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
2010-12-15 2010-12-30 11:00 Remont nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3–go Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty | Informacja o ponownym wyborze oferty
2010-12-15 2010-12-23 11:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju
Dokumenty do pobrania: OgłoszenieInformacja o wyborze oferty
2010-11-26 2010-12-06 11:00 Przewozy szkolne na rok 2011 obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-11-26 2010-12-06 11:00 Wywóz odpadów z placu targowego w Namysłowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja kontenera kp - 7
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-11-25 2010-12-03 11:00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-11-23 2010-12-09 11:00 Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B. Chrobrego - Oławska w miejscowości Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2010-11-04 2010-11-15 11:00 Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-11-04 2010-11-15 11:00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze - dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-11-02 2010-11-18 9:00 Budowa lodowiska stałego "BIAŁY ORLIK" w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-10-15 2010-11-02 11:00 Remont małej sali w Wiejskim Domu Sportu i Rekreacji w Głuszynie
Dokumenty do pobrania: OgłoszenieInformacja o wyborze oferty
2010-10-14 2010-10-29 11:00 Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-10-14 2010-10-29 11:00 Remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-10-12 2010-10-21 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-10-12 2010-10-21 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-09-15 2010-09-30 11:00 Remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-09-01 2010-09-10 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-09-01 2010-09-10 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-08-18 2010-08-27 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-08-18 2010-08-27 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-08-13 2010-08-30 11:00 Remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-07-23 2010-08-02 11:00 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Fabrycznej, Wileńskiej, Orląt Lwowskich, Kombatantów i dróg bez nazwy zlokalizowanych przy ul. 1 Maja w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-07-22 2010-08-06 11:00 Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Folwarku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-07-19 2010-07-27 11:00 Zaciągnięcie kredytu do kwoty 853.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-07-13 2010-07-29 11:00 Budowa zatoki autobusowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie oraz budowa zatoki autobusowej w miejscowości Objazda
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-07-12 2010-07-29 11:00 Remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-06-22 2010-07-08 11:00 Remont budynku we wsi Objazda
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-06-21 2010-07-06 11:00 Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Folwarku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-06-17 2010-07-02 11:00 Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
2010-06-11 2010-06-28 11:00 Remont ogrodzenia w Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-06-09 2010-06-24 11:00 Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2010-06-08 2010-06-17 11:00 Utworzenie ogólnodostępnego Centrum Rekreacji Dziecięcej przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - monitoring wizyjny
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-05-27 2010-06-08 11:00 Zaciągnięcie kredytu do kwoty 2.375.791,00 zł na sfinansowanie zadań pn.:
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kamienna - Michalice - do kwoty 324.691,00 zł;
2) Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej - do kwoty 400.000,00 zł;
3) Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola Nr 3 w Namysłowie - do kwoty 1.273.000,00 zł;
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych - do kwoty 378.100,00 zł
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-05-19 2010-06-07 11:00 Termomodernizacja Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2010-05-19 2010-05-28 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) oraz do udziału w związanych z opracowywaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-05-19 2010-06-08 11:00 Termomodernizacja Przedszkola Nr 3 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2010-05-19 2010-06-07 11:00 Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2010-05-05 2010-05-20 11:00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kamienna - Michalice
Dokumenty do pobrania: OgłoszenieInformacja o wyborze oferty
2010-03-23 2010-04-08 11:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-03-22 2010-03-30 11:00 Administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-03-22

2010-04-06 11:00

Budowa przyrodniczo - krajoznawczych ścieżek rowerowych w Gminie Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-03-16 Tryb
Zapytanie o cenę
Wynajem ośrodka na zorganizowanie kolonii letnich w Kotlinie Jeleniogórskiej dla 180 uczestników - 4 jednotygodniowe turnusy, w tym 60 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie realizujących program aktywności fizycznej dofinansowany ze środków Mechanizmu EOG
Dokumenty do pobrania: Informacja o wyborze oferty
2010-03-04 2010-03-12 10:00 Zaciągnięcie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego do kwoty 1.800.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: "Remont nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-02-24 2010-03-04 10:00 Administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-02-23 2010-03-04 10:00 Zaciągnięcie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego do kwoty 1.800.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: "Remont nawierzchni ulic Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-01-28 2010-02-05 10:00 Administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2010-01-27 2010-02-04 10:00 Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie podziałów działek ewidencyjnych Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-01-27 2010-02-18 10:00 Remont nawierzchni ulic Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej - Curie, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina i Emilii Plater w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-01-26 2010-02-04 10:00 Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2010-01-22 2010-02-12 10:00 Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty