Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2011 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
2011-12-28 2012-01-09 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-12-22 2011-12-30 11:00 Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie Namysłowa
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-12-12 2011-12-20 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-12-09 2011-12-19 11:00 Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-12-08 2011-12-16 11:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-12-05 2011-12-13 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 840 000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą: "Nabycie nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-11-29 2011-12-15 11:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-11-29 2011-12-08 11:00 Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-11-18 2011-12-05 11:00 Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-11-16 2011-11-24 11:00 Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-10-14 2011-12-12 11:00 Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-10-14 2011-11-25 11:00 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata 2012-2015
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-10-07 2011-10-17 11:00 Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
2011-09-22 2011-10-10 11:00 Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Staromiejskiej w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
2011-09-22 2011-10-07 11:00 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Nowych Smarchowicach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
2011-09-14 2011-09-30 11:00 Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie (klatka schodowa)
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia | Informacja o wyborze oferty
2011-08-19 2011-09-06 11:00 Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie (klatka schodowa)
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenia
2011-08-18 2011-09-05 11:00 Odtworzenie historycznych nawierzchni centrum Namysłowa - remont ulicy Piastowskiej i Stanisława Dubois w ramach zadania "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-07-27 2011-08-11 11:00 Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie (klatka schodowa)
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-06-30 2011-07-15 11:00 Remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-06-14 2011-06-30 11:00 Rewitalizacja młyna gospodarczego na Muzeum Techniki Młynarskiej przy ul. Piastowskiej 12 w Namysłowie w ramach zadania p.n. "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-06-07 2011-06-27 11:00 Remont średniowiecznej Baszty Oborowej z rekonstrukcją dachu i przylegającego muru kurtynowego w Namysłowie w ramach zadania p.n. "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-05-24 2011-06-09 11:00 Rewitalizacja budynku dawnej szkoły ewangelickiej na izbę regionalną przy ul. Szkolnej 2 w ramach zadania p.n. "Wznowienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-05-23 2011-05-31 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 924.971 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą: "Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-05-11 2011-05-19 11:00 Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne w związku z robotami ziemnymi remontu nawierzchni i przebudowy ulic:
1) Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie,
2) Dworcowej, Plac Wolności, Pocztowej, Podwale w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-04-18 2011-05-05 11:00 Remont utwardzenia nawierzchni, wymianę bram garażowych i wjazdowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-04-15 2011-04-26 11:00 Pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót ziemnych przebudowy ulicy Dworcowej, Plac Wolności, Pocztowej, B. Chrobrego i Podwale w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-04-15 2011-04-26 11:00 Pełnienie nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót ziemnych remontu nawierzchni ulic Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3-go Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-04-11 2011-04-19 11:00 Wynajem ośrodka kolonijnego na zorganizowanie kolonii letnich w Zatoce Gdańskiej dla 135 uczestników - 3 jednotygodniowe turnusy, po 45 uczestników każdy
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-04-11 2011-05-23 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 11.621.427,00 zł, z czego:
1. w latach 2011 - 2012 do kwoty 7.345.819,00 zł (słownie złotych: siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście 00/100):
1) w 2011 roku do kwoty 5.314.968,00 zł (słownie złotych: pięć milionów trzysta czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 00/100) na sfinansowanie zadań pod nazwą: a) Budowa kanalizacji deszczowej w Nowych Smarchowicach i Smarchowicach Wielkich - do kwoty 3.112.393,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach - do kwoty 2.202.575,00 zł;
2) w 2012 roku do kwoty 2.030.851,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden 00/100) na sfinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Smarchowicach;
2. w 2011 roku do kwoty 4.275.608,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem 00/100) na sfinansowanie zadań pod nazwą:
1) Przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza - Piłsudskiego - Dworcowa - Plac Wolności - Pocztowa - Podwale - B. Chrobrego - Oławska w m. Namysłów - do kwoty 1.896.808,00 zł;
2) Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Bolesława Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju w Namysłowie wraz z chodnikami i parkingami - do kwoty 2.378.800,00 zł
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-04-08 2011-04-18 11:00 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta i gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-03-07 2011-03-15 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-03-07 2011-03-15 11:00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru wsi Rychnów zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz 1587) oraz do udziału w związanych z opracowaniem planu czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-03-04 2011-03-21 11:00 Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie - dokończenie robót
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-02-11 2011-02-21 11:00 Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacji dziecięcej przy Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie - dostawa maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z kontenerem
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2011-02-11 2011-02-28 11:00 Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie - dokończenie robót
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2011-01-17 2011-01-25 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatację pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty