Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2012 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
2012-12-12 2012-12-20 11:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-12-06 2012-12-14 11:00 Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-12-05 2012-12-13 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000,00 zł na sfinansowanie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-11-29 2012-12-07 11:00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I część | Informacja o wyborze oferty - II część
2012-11-29 2012-12-07 11:00 Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-09-07 2012-09-17 11:00 Dostawa sprzętu w ramach projektu "Cyfrowa szkoła" - rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, ul. Reymonta 56
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-08-20 2012-08-28 11:00 Dostawa doposażenia bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Namysłów – projekt pt. „Nie chcemy być gorsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres | Informacja o wyborze oferty - III zakres
2012-08-03 2012-08-13 11:00 Dostawa doposażenia bazy dydaktycznej szkół podstawowych Gminy Namysłów - projekt pt. "Nie chcemy być gorsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - zakres III | Informacja o unieważnieniu postępowania - zakres I | Informacja o unieważnieniu postępowania - zakres II | Informacja o unieważnieniu postępowania - zakres IV
2012-08-02 2012-08-17 11:00 Wykonanie zadania pt. "Namysłów, mur obronny i baszta w południowej części miasta (XIV, XV, XVII w.), roboty restauratorskie baszty i wewnętrznej części muru obronnego"
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-07-24 2012-08-01 11:00 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Namysłów - projekt pt. "Nie chcemy być gorsi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacje o wyborze ofert
2012-07-12 2012-07-20 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-07-10 2012-07-19 11:00 Budowa dróg ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-07-05 2012-07-13 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowywaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-07-05 2012-07-13 11:00 Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów dla terenu oznaczonego symbolem: - C.1R - (dz. nr 828/1, 829/4, 830/1 k.m. 2), - E.9UP, E.4ZL oraz dla części terenu oznaczonego symbolem E.33KDD, E.1KDG - (dz. nr 581/3 k.m. 6, 12/18, 12/23, 12/24, 12/26, 12/27, 12/28, 12/29, 12/31, 13, 87/1 k.m. 13 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowywaniem planów czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-07-04 2012-07-12 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-07-04 2012-07-12 11:00 Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planów czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-06-26 2012-07-05 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wkładów pieniężnych przekazywanych dla spółki z udziałem gminy – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-06-14 2012-06-22 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł na sfinansowanie wkładów pieniężnych przekazywanych dla spółki z udziałem gminy – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-06-04 2012-06-12 11:00 Ekspertyza techniczna dwóch turbozespołów w Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach, gmina Namysłów, województwo opolskie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-06-04 2012-06-20 11:00 Remont Szkoły Podstawowej Nr 3 w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - I zakres | Informacja o wyborze oferty - II zakres
2012-06-01 2012-06-18 11:00 Remont Szkoły Podstawowej w Kamiennej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-05-31 2012-06-15 11:00 Remont drogi w Ligocie Książęcej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-05-30 2012-06-18 11:00 Rozbiórka komina we wsi Krasowice, gm. Namysłów, woj. opolskie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-05-29 2012-06-14 11:00 Rozbiórka komina we wsi Smarchowice Śląskie, gm. Namysłów, woj. opolskie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-05-28 2012-06-05 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-05-28 2012-06-08 11:00 Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planów czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-05-14 2012-05-29 11:00 Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-05-14 2012-05-22 11:00 Budowa windy do czterokondygnacyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysłowie z przebudową pomieszczeń - opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-03-27 2012-04-05 11:00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem studium czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2012-03-26 2012-04-03 11:00 Opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planów czynnościach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie
2012-02-22 2012-03-05 11:00 Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z liczbą miejsc 19+1, przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-02-16 2012-02-24 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-02-09 2012-02-17 11:00 Wynajem ośrodka kolonijnego, wraz z wyżywieniem, na zorganizowanie kolonii letnich na terenie Beskidu Śląskiego dla 135 uczestników - 3 jednotygodniowe turnusy, po 45 osób każdy
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-02-08 2012-02-16 11:00 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2012-01-20 2012-01-30 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie