Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia Publiczne w 2013 roku

Data ogłoszenia Termin i godzina składania ofert Tytuł
2013-12-12 2013-12-20 09:00 Świadczenie usług transportowych autokarem na terenie kraju w 2014 r.
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-12-11 2013-12-19 09:00 Przewozy szkolne obejmujące dowozy dzieci i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-12-03 2013-12-13 10:00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia szyb od stłuczenia; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-11-05 2013-11-14 09:00 Dożywianie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie w postaci gorącego posiłku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-11-04 2013-11-12 09:00 Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-11-04 2013-11-12 09:00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - część 1 | Informacja o wyborze oferty - część 2 | Informacja o wyborze oferty - część 3 | Informacja o wyborze oferty - część 4
2013-09-05

2013-09-13 09:00

Wycinka 78 sztuk drzew, pielęgnacja 136 sztuk drzew oraz frezowanie 21 sztuk pni drzew na terenie Namysłowa
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania
2013-07-26 2013-08-05 09:00 Wykonanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-07-23 2013-07-31 10:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni ulic: Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-07-03 2013-07-11 09:00 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-07-03 2013-07-12 09:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - część I | Informacja o wyborze oferty - część II
2013-06-27 2013-07-12 11:00 Remont nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-06-13 2013-06-21 11:00 Dostawa samochodów specjalistyczno-pożarniczych dla jednostek: OSP Smarchowice Śląskie i Ziemiełowice - 2 szt. samochodów typu lekkiego oraz OSP Głuszyna - 1 szt. samochodu typu średniego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty - część 1 | Informacja o wyborze oferty - część 2 | Informacja o wyborze oferty - część 3
2013-06-03 2013-06-18 11:00 Remont dróg: ulicy Kolejowej, Baczyńskiego, Skłodowskiej i Iwaszkiewicza, Pamięci Sybiraków i Osiedla 1 - go Maja w Namysłowie w ramach wykonawstwa zastępczego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-05-29 2013-06-13 11:00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Namysłów - Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla teletechnicznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-05-29 2013-06-13 11:00 Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-05-27 2013-07-08 11:00 Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-05-22 2013-06-06 11:00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-04-24 2013-06-04 11:00 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 9.786.199 zł, z czego:
1) w 2013 roku do kwoty 3.051.082 zł na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - do kwoty 531.082 zł,
b) Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - do kwoty 420.000 zł,
c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Namysłów - Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla teletechnicznego - do kwoty 600.000 zł,
d) sfinansowanie wkładów pieniężnych przekazywanych dla spółki z o. o. Zakład Wodociągów
i Usług Komunalnych EKOWOD w Namysłowie - do kwoty 1.500.000 zł;
2) w 2014 roku do kwoty 6.240.000 na sfinansowanie zadań pod nazwą:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - do kwoty 5.540.000 zł,
b) Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - do kwoty 700.000 zł; 3) w 2015 roku do kwoty 495.117 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty
2013-04-19 2013-05-06 11:00 Remont dróg: ulicy Kolejowej, Baczyńskiego, Skłodowskiej i Iwaszkiewicza, Pamięci Sybiraków i Osiedla 1 - go Maja w Namysłowie w ramach wykonawstwa zastępczego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu
2013-04-16 2013-05-02 11:00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Namysłów - Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowa kabla teletechnicznego
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o unieważnieniu postępowania

2013-03-22

2013-04-02 11:00 Wynajem ośrodka kolonijnego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie kolonii letnich na terenie Gór Sowich dla 135 uczestników - 3 jednotygodniowe turnusy po 45 uczestników każdy
Dokumenty do pobrania: OgłoszenieInformacja o wyborze oferty
2013-01-07 2013-01-15 11:00 Wywóz odpadów stałych z cmentarzy komunalnych przy ul. Jana Pawła II i ul. Oławskiej w Namysłowie, w Bukowie Śląskiej i w Przeczowie, zrzut na składowisko w Ziemiełowicach, eksploatacja pojemników 1100 l i kontenerów KP-7 oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w dwóch gniazdach
Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie | Informacja o wyborze oferty