Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

  1. działka nr 68, k. m. 1, o pow. 0,0300 ha, niezabudowana, położona w miejscowości Ligotka, w I linii zabudowy względem głównej ulicy wiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, wg dokumentacji planistycznej stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość sprzedawana jest na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej (mieszkaniowej);
  2. działka nr 143/6, k. m. 1, o pow. 0,1600 ha położona w miejscowości Smogorzów, w sąsiedztwie gruntów rolnych i niedalekiej zabudowy wiejskiej, wg dokumentacji planistycznej stanowi teren użytków rolnych, gruntów ornych. Sprzedaż w formie przetargu;
  3. działka nr 174/1, k. m. 1, o pow. 0,2700 ha położona w miejscowości Żaba, w II linii zabudowy względem głównej ulicy wiejskiej. Na działce znajduje się budynek gospodarczy w stanie ruiny. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Rp - tereny użytków rolnych, uprawy polowe, grunty orne oraz U - tereny usług komercyjnych, usług handlu i gastronomii. Sprzedaż w formie przetargu;
  4. działka nr 148/6, k. m. 16, o pow. 0,0435 ha położona w Namysłowie. Działka niezabudowana położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, wg dokumentacji planistycznej stanowi teren przeznaczony pod łąki i pastwiska, sprzedaż na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 3 luty 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2009-12-28
Data przekazania do publikacji: 2009-12-28