Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości 330/1000 części nie wydzielonych w działce nr 103 w Smarchowicach Śląskich

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 2004r.), w związku z zarządzeniem Nr 483/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

  1. udziału w wysokości 330/1000 części nie wydzielonych w działce nr 103 obszaru 0,1300 ha w Smarchowicach Śląskich, ul. Żymierskiego 10/3, bez obciążeń i zobowiązań, w skład którego wchodzi:
    • lokal użytkowy nr 3 o pow. 84,08 m2 (byłe przedszkole z możliwością adaptacji na cele użytkowo-mieszkalne), położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza,
    • piwnice przynależne do lokalu nr 3 (kotłownia, skład opału, piwnica) o łącznej pow. 16,36 m2,
    • budynek gospodarczy wolnostojący z 1 pomieszczeniem przynależnym do lokalu nr 3, o pow. 7,31 m2.

Cena wywoławcza - 47.141,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 luty 2010 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 18 lutego 2010 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości  ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji plus koszty ogłoszenia prasowego będzie płatna jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.namyslow.eu.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, który odbył się w dniu 3 grudnia 2009 r. o godzinie 10:00 nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77/419-03-38.

Namysłów, 7 stycznia 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-01-07
Data udostępnienia do publikacji: 2010-01-08