Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (działka 534/37, 534/80, 534/81, 534/82, 534/83, 534/84, 534/85, 534/86, 534/87, 534/88)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszone zostały wykazy niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. działki nr 534/37 obszaru 0,2250 ha, 534/80 obszaru 0,1380 ha, 534/81 obszaru 0,0931 ha, 534/82 obszaru 0,1650 ha, 534/83 obszaru 0,1246 ha, 534/84 obszaru 0,1254 ha, 534/85 obszaru  0,1096 ha, 534/86 obszaru 0,1091 ha, 534/87 obszaru 0,1098 ha, 534/88 obszaru 0,1120 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1U/00051309/8.

Działki numer: 534/80, 534/81, 534/82, 534/83, 534/84, 534/85, 534/86, 534/87, 534/88 są niezabudowane, położone w Namysłowie w pobliżu ulicy 1-go Maja, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne natomiast działka numer 534/37 położona przy ulicy 1-go Maja przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 24 marca 2010 r.

Namysłów, dnia 10 lutego 2010 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2010-02-10
Data udostępnienia do publikacji: 2010-02-15