Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.V.0052/XXXVII/10 Namysłów, dnia  18.05.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r. (czwartek) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  b) nadania tytułu "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów",
  c) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  d) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Namysłów na lata 2010-2015,
  e) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
  f) określania zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości,
  g) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie,
  i) skargi na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Różycka
Data wytworzenia: 2010-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2010-05-18