Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu Pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.V.0052/I/10 Namysłów, dnia 26.11.2010 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję Pierwszą Sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010 r. (środa) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Uroczyste otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Sprawozdanie Burmistrza V kadencji o stanie Gminy Namysłów.
 4. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej:
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej,
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  d) przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 6. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w odrębnych głosowaniach:
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  d) przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania,
  e) podjęcie dwóch uchwał w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok,
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady kadencji 2006-2010
Jarosław Iwanyszczuk

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2010-11-26
Data udostępnienia do publikacji: 2010-11-30
Metryczka
 • opublikowano:
  30-11-2010 08:31
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2790
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu