Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka 887)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczonej numerem działki 887 k. m. 7 o  powierzchni 0,2694 ha.

Dziaka położona jest w subcentralnej strefie miasta Namysłów, w sąsiedztwie terenów usługowo-przemysłowych. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem A.1UP - teren zabudowy usługowo-produkcyjnej. Działka stanowi drogę wewnętrzną zakładu przemysłowego jako integralna jej część.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom  wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie w  terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 16 marca 2011r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-02-02
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-02