Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek (działki 534/61, 534/62, 534/76, 534/63, 534/74, 534/73, 534/75, 534/67, 534/69, 534/68, 534/64, 534/66, 534/72, 534/60, 534/77, 236/23)

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 644/V/10 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

 1. działki nr 534/61 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36.797,00 zł,
 2. działki nr 534/62 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36.797,00 zł,
 3. działki nr 534/76 obszaru 0,0963 ha, cena wywoławcza - 40.590,00 zł,
 4. działki nr 534/63 obszaru 0,0872 ha, cena wywoławcza - 36.755,00 zł,
 5. działki nr 534/74 obszaru 0,0877 ha, cena wywoławcza - 36.966,00 zł,
 6. działki nr 534/73 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36.713,00 zł,
 7. działki nr 534/75 obszaru 0,0875 ha, cena wywoławcza - 36.881,00 zł,
 8. działki nr 534/67 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36.797,00 zł,
 9. działki nr 534/69 obszaru 0,1474 ha, cena wywoławcza - 62.129,00 zł,
 10. działki nr 534/68 obszaru 0,0869 ha, cena wywoławcza - 36.628,00 zł,
 11. działki nr 534/64 obszaru 0,0874 ha, cena wywoławcza - 36.839,00 zł,
 12. działki nr 534/66 obszaru 0,0875 ha, cena wywoławcza - 36.881,00 zł,
 13. działki nr 534/72 obszaru 0,0876 ha, cena wywoławcza - 36.923,00 zł,
 14. działki nr 534/60 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36.713,00 zł,
 15. działki nr 534/77 obszaru 0,0934 ha, cena wywoławcza - 39.368,00 zł,
 16. działki nr 236/23 obszaru 0,1036 ha, cena wywoławcza - 30.572,00 zł.

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i zobowiązań przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1-go Maja (za wyjątkiem działki numer 236/23, która położona jest w pobliżu ulicy Oławskiej).
Cena nieruchomości stanowi cenę netto.
Ustalona cena z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca  2011 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 9 C (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 28 marca 2011r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 55 8876 0009 0050 7860 2000 0006 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, Oddział w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Cena nieruchomości oraz koszty przygotowania dokumentacji i koszty ogłoszenia prasowego, będą płatne jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Ogłoszenie zostało zamieszczone  na stronie internetowej www.bip.namyslow.eu

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działek, który odbył się w dniu 16 grudnia 2010 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak postąpienia.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 77/419-03-38 (w godzinach pracy urzędu).

Namysłów, 2 lutego 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-02-02
Data udostępnienia do publikacji: 2011-02-02