Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działki 250/6 i 835/2)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, obejmującej działki numer 250/6 i 835/2 k. m. 2 o łącznej powierzchni 0,0406 ha.

Działki stanowią jeden kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem C.8U - teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom  wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 23 maja 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-03-24
Data udostępnienia do publikacji: 2011-03-24