Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.5.2011 Namysłów, dnia 18.08.2011 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011 r. (środa) o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  a) dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego,
  b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Namysłów,
  c) zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  d) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
  e) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  f) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki,
  g) zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  h) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w latach 2008-2010.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.      

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Zabielna
Data wytworzenia: 2011-08-18
Data udostępnienia do publikacji: 2011-08-22