Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka 749/2)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia obejmującej działkę numer 749/2 o pow. 0,0039 ha, położoną w Namysłowie. Działka jest niezabudowana, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem C.20MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz symbolem C.7KDPJ - teren ciągu pieszo jezdnego. Ze względu na małą powierzchnię nieruchomości, nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102  poz. 651, z późn. zm.) jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 11 maja 2011 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-04-01
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-01