Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki 1125/4, 38/2, 88/3)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące następujące działki:

  1. działka numer 1125/4 o pow. 0,2943 ha, k. m. 10, niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta Namysłów, przy głównej trasie drogowej Namysłów - Kluczbork, lokalizacja narożna. Teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem B.14MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo B.1KDZ - teren drogi klasy zbiorczej i B.2KDG - teren drogi klasy głównej.
  2. działka numer 38/2 o pow. 1,02 ha, k. m. 1, niezabudowana, położona w Nowym Folwarku, w otoczeniu terenów leśnych i zabudowy mieszkaniowej wiejskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem RI - tereny lasów i zadrzewień - istniejące i przewidywane do zalesienia.
  3. działka numer 88/3 o pow. 0,0500 ha, niezabudowana, położona w Głuszynie, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem MNu - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa, niska z dopuszczeniem usług, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych. Mała powierzchnia działki i jej usytuowanie sprawiają, że nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej i jest sprzedawana na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie w  terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 30 maja 2011r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2011-04-19
Data udostępnienia do publikacji: 2011-04-19