Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

W związku z konkursem na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego,

informuję mieszkańców Gminy Namysłów o możliwość składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości Gmina Namysłów wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW w Opolu) z wnioskiem o udostępnienie środków na zadanie związane z usuwaniem azbestu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku WFOŚiGW w Opolu podpisze z Gminą stosowną umowę. Gmina ogłosi przetarg na wybór wykonawcy zadań (demontaż, transport, utylizacja) i podpisze z wyłonionym wykonawcą  umowę.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski można składać w terminie do 23 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji bud. B, II piętro, pok. nr 16.

Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie posesji, z których zdejmowany będzie azbest
wraz z opisem zawierającym dokładny adres oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest.

Wnioski do wypełnienia oraz druk oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w pokoju nr 16, budynek B Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie (tel. 77 4190 345).

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-03-15
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-15