Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o lokalach przeznaczonych do wynajęcia w budynku dworca kolejowo-autobusowego

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Namysłów posiada w budynku dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie przy ulicy Dworcowej 7, do oddania w najem lokale użytkowe o powierzchni 12,79 m2 i 26,39 m2.

Lokale znajdują się na piętrze z przeznaczeniem na biura. Każde pomieszczenie może być użytkowane oddzielnie, ponieważ posiada osobne drzwi na korytarz. Do lokali zostanie doliczona powierzchnia toalety.

Wyżej wymienione lokale wyposażone są w instalację cieplną i elektryczną. Koszty wyposażenia lokalu ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 do przetargu wynosiła 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych 90/100). Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. Ponadto najemca będzie ponosił koszty mediów oraz podatek od nieruchomości.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali prosimy o składanie ofert w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, budynek A, pokój nr 12, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Najem lokali użytkowych".

Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta, oferowaną cenę. Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel. 774190333.

Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami. Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 kwietnia 2012 roku.

Namysłów, dnia 19 marca 2012 r.

Burmistrz
Krzysztof  Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Idzi
Data wytworzenia: 2012-03-19
Data udostępnienia do publikacji: 2012-03-23
Metryczka
  • opublikowano:
    23-03-2012 13:39
    przez: Sławomir Idzi
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3152
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu