Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki 110/2, 1103/7, 534/61, 534/62, 534/76, 534/74, 534/73, 534/75, 534/65, 534/60, 534/77, 534/71, 236/23)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) zostały wywieszone wykazy dla niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, obejmujące następujące działki:

  1. działkę numer 110/2 o pow. 0,3900 ha, k. m. 1 położoną w Ligotce, KW nr OP1U/00044607/5. Działka jest niezabudowana, położona w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki nieregularny. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem Mn - przeznaczenie podstawowe - istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku);
  2. działkę numer 1103/7 o pow. 0,0266 ha, k. m. 10, położoną w Namysłowie przy ulicy Bohaterów Warszawy, KW nr OP1U/00020404/8. Działka jest niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta - strefie lokalnego centrum handlowego, parkingu, terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren jest oznaczony symbolem B.8MU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
  3. działki numer: 534/61, 534/62, 534/76, 534/74, 534/73, 534/75, 534/65, 534/60, 534/77, 534/71, 236/23, przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1 Maja (za wyjątkiem działki numer 236/23, która położona jest w pobliżu ulicy Oławskiej). Na działkach numer 534/65 i 534/71 zlokalizowana jest sieć wodno-kanalizacyjna.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 29 czerwca 2012 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2012-05-16
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-22