Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości wpisania się na listę osób chętnych do złożenia wniosku o dofinansowanie praz związanych z demontażem, zbieraniem i transportem wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że wszystkie osoby, które posiadają na terenie swojej nieruchomości wyroby azbestowe mogą wpisać się na listę chętnych do złożenia wniosku o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, która znajduje się u sołtysa danej miejscowości. Osoby z terenu Namysłowa mogą wpisywać się na listę, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, bud. B. II piętro, pok. nr 16.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie wynosi 100% (85% Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 15% Gmina Namysłów) i jest przeznaczone na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Po stronie właściciela nieruchomości zostaje nowe pokrycie dachowe.

Lista znajduje się u sołtysa danej miejscowości. Należy podać imię i nazwisko, miejsce występowania azbestu (adres) oraz ilość m2 azbestu przewidzianą do usunięcia.

Na listę można się wpisywać do 10 czerwca 2012 r.

Z up. Burmistrza
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Zając
Data wytworzenia: 2012-05-18
Data udostępnienia do publikacji: 2012-05-28