Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka 222/7)

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działkę numer 222/7 o pow. 0,5808 ha, k. m. 1. Nieruchomość jest położona w Namysłowie w peryferyjnej strefie miasta, przy trasie drogowej Namysłów - Oława, w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Działka wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem D.9MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom  wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli  złożą  wnioski o  nabycie w  terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 13 sierpnia 2012 r.

Burmistrz
Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Paszkowska
Data wytworzenia: 2012-06-27
Data udostępnienia do publikacji: 2012-07-05