Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o obszarowej ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Namysłów

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia
7 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pozytywnie ocenił jakość wody z wodociągu publicznego w Namysłowie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Pismo nr HK/AN-43360-1-4/13 z dnia 11.04.2013 r.).

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Tadeusz Bagiński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Polan
Data wytworzenia: 2013-04-18
Data udostępnienia do publikacji: 2013-04-22