Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, obejmujący działkę nr 361/1, k. m. 1.,  o powierzchni 0,0295 ha, położoną w miejscowości Kamienna, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00082224/4, przeznaczonej pod użytki rolne.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 20 września 2013 r.  

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-08-13
Data udostępnienia do publikacji: 2013-08-13

Metryczka
  • opublikowano:
    13-08-2013 09:36
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 2578
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu