Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące:

 1. działki nr 46 i 47, k. m. 1, położone w miejscowości Niwki, o powierzchni 0,1000 ha każda, księga wieczysta nr OP1U/00082341/0, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako teren zabudowy usługowej, przeznaczone do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
 2. działkę nr 25/4, k. m. 1, położoną w miejscowości Jastrzębie, o powierzchni 0,2372 ha, księga wieczysta nr 51096, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczoną jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczoną do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
 3. działkę nr 159/2, k. m. 1, położoną w miejscowości Żaba, o powierzchni 1,0200 ha, księga wieczysta nr OP1U/00078257/3, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczoną jako teren zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcja rolną, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części teren użytków rolnych, przeznaczoną do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
 4. działkę nr 716/6, k. m. 2, położoną w miejscowości Głuszyna, o powierzchni 0,5383 ha, księga wieczysta nr OP1U/00080641/9, bez dostępu do drogi publicznej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczoną jako teren użytków rolnych – trwałe użytki zielone, przeznaczoną do zbycia w formie przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich,
 5. działkę nr 7/1, k. m. 16, położona w Namysłowie, o powierzchni 0,0160 ha, księga wieczysta nr OP1U/00042315/7, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako droga dojazdowa, przeznaczona do zbycia w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,
 6. lokal nr 1 o powierzchni 112,80 m2 położony w Krasowicach (byłe przedszkole) wraz z przynależnymi 2 piwnicami oraz pomieszczeniami gospodarczymi, zlokalizowany na działce nr 96/1, k. m. 1, wraz z udziałem w gruncie w 582/1000 części, przeznaczony do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do dnia 25 listopada 2013 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ Krzysztof Kuchczyński

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Borkowski
Data wytworzenia: 2013-10-02
Data udostępnienia do publikacji: 2013-10-02
Metryczka
 • opublikowano:
  03-10-2013 13:56
  przez: Sławomir Idzi
 • zmodyfikowano:
  11-10-2013 13:50
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2737
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu