Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.5.2013 Namysłów, dnia 15.11.2013 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 12:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   Namysłów,
  2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  3) uchwalenia Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
  4) umieszczania herbu miasta Namysłów na wyrobach promocyjnych,
  5) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  6) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  7) skargi na działalność Burmistrza Namysłowa,
  8) skargi na działanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) nadania nazwy ronda,
  10) nadania nazwy ulicy,
  11) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
 4. Informacja z działalności Zakładu Administracji Nieruchomościami "ZAN" sp. z o.o. w Namysłowie za 2012 r.
 5. Informacja z działalności "EKOWOD" sp. z o.o. za 2012 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Namysłów - rok szkolny 2012/2013.
 7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 11. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jarosław Iwanyszczuk

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namysłowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Cieślak
Data wytworzenia: 2013-11-15
Data udostępnienia do publikacji: 2013-11-19
Metryczka
 • opublikowano:
  19-11-2013 09:21
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 2642
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu