Przejdź do treści strony WCAG

2004-01-13 Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Namysłowie

Kontrola doraźna przestrzegania przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących składania oświadczeń o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych.

Treść protokołu kontroli w załączeniu (poniżej).