Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół kontroli z dnia 8-12-2005 r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie w WRiGN

Protokół
z kontroli z dnia 08.12.2005 r.
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Maria Teodorczyk
2. Wiesława Gudzowska
3. Edward Śnieżek
upoważniona do kontroli w zakresie przeprowadzonych przetargów na sprzedaż mienia komunalnego za 2004 r. z wyłączeniem sprzedaży mieszkań.

Komisja zapoznała się z materiałami okazanymi przez Kierownika Referatu Nieruchomościami p. K. Wnuka i Inspektor B. Ciupę, a także z procedurą organizowania i przeprowadzania przetargów sprzedaży mienia gminnego. Komisja Stwierdziła, że w 2004 r. sprzedano 27 nieruchomości, w tym 7 bez przetargu z uwagi na sprzedaż gruntu na powiększenie nieruchomości (ustawa nie obliguje do stosowania procedury przetargowej). Na Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawiane są każdorazowo informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, co wynika z uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXII/453/01 z dnia 04.12.2001 r.

Komisja nie stwierdziła naruszenia procedur przetargowych bądź innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Dokumentacja dotycząca sprzedaży poszczególnych nieruchomości prowadzona jest w sposób czytelny i uporządkowany.

Członkowie zespołu kontrolnego:

  1. Maria Teodorczyk
  2. Wiesława Gudzowska
  3. Edward Śnieżek

B u r m i s t r z

Krzysztof Kuchczyński