Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2007-03-12 - Protokół kontroli - PFRON

PROTOKÓŁ
kontroli przeprowadzonej
Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Dubois 3. 46-100 Namysłów,
NIP 752-00-03-681
REGON 000524513-00000

Kontrolę przeprowadzili w dniu 2 marca 2007 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • Dorota Bethke - Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 31/2007 r. z dnia 1 marca 2007 r.
  • Alina Kucharska - Starszy Specjalista Do Spraw Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upoważnienia nr 32/2007 r. z dnia 1 marca 2007 r.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu z kontroli jest Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON Pani Dorota Bethke.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym złożonego wniosku gminy z  dnia 30 stycznia 2007 r. o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2006 r.

Pełna treść protokołu kontroli w załączonym pliku -> PROTOKÓŁ