Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2007-03-13 Protokół kontroli problemowej - wydawanie dowodów osobistych

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej

 1. Jednostka kontrolowana: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3
  Kierownik jednostki kontrolowanej - pan Krzysztof Kuchczyński, Burmistrz od 4 listopada 1998r.
  Organ nadzoru: Wojewoda Opolski.
 2. Data przeprowadzenia kontroli: 8 lutego 2007r.
 3. Kontrolę przeprowadziła:
  Danuta Rechowicz-Jabłecka - starszy inspektor z Oddziału Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, legitymująca się upoważnieniem Wojewody Opolskiego z 6 lutego 2007r., znak SO.I.0939-21/07.
 4. Przedmiot kontroli:
  Wykonywanie przez Burmistrza Namysłowa zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych, jako zadania zleconego, z zakresu administracji rządowej, ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r., nr 139, poz. 993, ze zm.).
  Okres objęty kontrolą: od 02 stycznia 2006r. do 8 lutego 2007r.

Pełna treść protokołu kontroli w załączonym pliku -> PROTOKÓŁ