Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2007-02-23 - Protokół kontroli podatkowej - Wykonanie punktu widokowego - II etap

PROTOKÓŁ

kontroli podatkowej przeprowadzonej w Gminie Namysłów, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3 sporządzony na podstawie art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.).

Kontrola podatkowa została przeprowadzona na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Nr KS-08/037/2006 z dnia 22.01.2007 r. wydanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, w ramach postępowania kontrolnego wszczętego na podstawie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego z dnia 28.12.2006 r. oraz upoważnienia do przeprowadzenia czynności w postępowaniu kontrolnym Nr KS-08/037/2006 z dnia 28.12.2006 r. wydanego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, doręczonego w dniu 29.12.2006 r.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki przeprowadzone zostały przez:

  • Danutę Rzeszutko-Chelim - inspektora kontroli skarbowej - leg. nr 01571 w dniach: 29.x11.2006 r.; 23, 24, 30.1.; 19, 20, 21, 22, 23.11. 2007 r.
  • Bożenę Wiewióra - komisarza skarbowego -leg. Nr 04117 w dniach: 30.1.2007 r.

Zakres kontroli:

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje objętego kontraktem województwa opolskiego zadania p.n. "Wykonanie punktu widokowego na wieży Bramy Krakowskiej w Namysłowie - II etap w 2005 - 2006 r.

  • Pełna treść protokołu kontroli w załączonym pliku -> PROTOKÓŁ
  • Wynik kontroli kończący tok postępowania kontrolnego -> Wyniki kontroli