Przejdź do treści strony WCAG

2009-02-27 - Protokół kontroli podatkowej

UKS1691/W2B/42/21/08

PROTOKÓŁ

kontroli podatkowej przeprowadzonej w Gminie Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, sporządzony na podstawie art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.).

Cała treść protokołu dostępna do pobrania w formacie PDF.