Przejdź do treści strony WCAG

2009-10-15 - Protokół kontroli problemowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W NAMYSŁOWIE

Pełna nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Urząd Miejski w Namysłowie
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 077 - 419-03-41
(zwany w dalszej części protokołu "Wydziałem")

Kontrolę rozpoczęto - 09.09.2009 r.
Kontrolę zakończono - 22.09.2009 r.
Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie:

  • Agnieszka Kasprzyk - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej, Oddział Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych
  • Marzena Janiszewska - inspektor wojewódzki w wym. Wydziale
  • Aleksandra Kędzierska-Buczyńska - inspektor wojewódzki w wym. Wydziale

w oparciu o imienne upoważnienia Wojewody Opolskiego Nr 125/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz Nr 131/09 z dnia 9 września 2009r.

Tematy kontroli merytorycznej:

  • Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów ww. ustawy.
  • Badanie zasadności odmowy udzielenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  • Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
  • Wnioski i ustalenia końcowe.

Pełna treść Protokołu kontroli problemowej

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Namyslowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Kasprzyk, Marzena Janiszewska, Aleksandra Kędzierska-Buczyńska
Data wytworzenia: 2009-10-15