Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport z czynności kontrolnych z weryfikacji informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH
NR 08/313,322,323/02/10 z dnia 19 kwietnia/2010
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Znak sprawy: DOW.III.60521-3-54/09 - UM08-6922-UM0800054/09
Kontrolę przeprowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Przedmiot czynności kontrolnych: Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach realizowanej operacji, sprawdzenie stanu faktycznego
Podmiot kontrolowany: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Data kontroli: 12 kwietnia 2010 roku

Treść raportu z czynności kontrolnych w załączeniu.