Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II/07/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr II /7/ 02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.


Na podstawie art. 190 ust 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089/ - Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§ 1


Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Adama Maciąga z okręgu wyborczego Nr 1 w związku ze zrzeczeniem się mandatu.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka - Zielonka