Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała nr I/01/02 z dnia 18.11.2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA Nr I/1/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 listopada 2002 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

W wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wybrana została PANI TERESA CEGLECKA-ZIELONKA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Obrad
Radny Senior
Eugeniusz Wołoszczuk