Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr I/06/02 z dnia 18.11.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA NR I/6/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 listopada 2002 roku


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

Powołuje się skład osobowy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie jak następuje:
1. PAN LESŁAW MIKLUSZKA – Przewodniczący
2. Pan Kazimierz Dubiński – członek
3. Pan Sławomir Hinborch – członek
4. Pan Stanisław Wojtasik – członek
5. Pan Zbigniew Banasiak – członek
6. Pan Jan Dróżdż – członek
7. Pan Eugeniusz Wołoszczuk – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 09:28
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3000
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×