Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr I/05/02 z dnia 18.11.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA NR I/5/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 18 listopada 2002 roku


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

Powołuje się skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie jak następuje:
1. PAN JERZY KOPEĆ – Przewodniczący
2. Pan Eugeniusz Wołoszczuk – członek
3. Pan Sławomir Spór – członek
4. Pan Jerzy Szyndler – członek
5. Pan Władysław Dzwoniarek – członek
6. Pan Zdzisław Bober – członek
7. Pan Alojzy Kurczewski – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka - Zielonka