Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/12/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

UCHWAŁA NR II/12/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec Burmistrza Namysłowa.


Na podstawie art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984/ Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:


§1

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza – Krzysztofa Kuchczyńskiego, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia, dokonuje Przewodnicząca Rady Miejskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka – Zielonka