Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr II/17/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA NR II/17/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Namysłowie stwierdza, co następuje:

§ 1

Powołuje się skład osobowy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie jak następuje:

1. PAN ZDZISŁAW BOBER - PRZEWODNICZĄCY
2. Pan Zbigniew Banasiak - członek
3. Pan Władysław Dzwoniarek - członek
4. Pan Alojzy Kurczewski - członek
5. Pan Ryszard Wołczański - członek
6. Pan Tadeusz Węglarz - członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Teresa Ceglecka –Zielonka
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2004 10:41
    przez: Michał Wilczyński
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Namysłowie
    odwiedzin: 3068
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu