Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr II/13/02 z dnia 10.12.2002 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie.

UCHWAŁA NR II/13/02
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984 / oraz § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz. U. Nr 66, poz. 800/ Rada Miejska w Namysłowie uchwala,
co następuje:

§1

Do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Namysłowie wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej starszego wiekiem, a w razie jego nieobecności – drugiego Wiceprzewodniczącego Rady

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady
Teresa Ceglecka – Zielonka